32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN AGNES MULDER

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een green deal heeft gesloten over de raffinage van gras als tussenteelt tot bodemverbeteraar, diervoeding en een geavanceerde biobrandstof, maar desondanks geen volledige dubbeltelling wil toekennen voor biobrandstof uit geraffineerd gras;

overwegende dat bij de toepassing van de Regeling hernieuwbare energie vervoer inzake dubbeltelling strikte voorwaarden gehanteerd worden, die het veelzijdig duurzame projecten lastig maken en daardoor innovatie belemmeren;

overwegende dat grondstoffen van geavanceerde biobrandstoffen in theorie een hogere toepassingswaarde kunnen hebben, maar dat dit in de praktijk niet altijd realiseerbaar is;

overwegende dat de genoemde voorwaarden een nationale kop vormen op de Richtlijn hernieuwbare energie en strenger zijn dan in andere Europese lidstaten;

overwegende dat de regering mede op advies van de commissie-Corbey de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen wil stimuleren;

verzoekt de regering, zich te houden aan de genoemde green deal en de Regeling hernieuwbare energie vervoer zo toe te passen dat volledige dubbeltelling mogelijk wordt voor biobrandstoffen uit geraffineerd gras en voor andere veelzijdig duurzame en geavanceerde biobrandstoffen, waarbij in de praktijk geen sprake is van ILUC-effecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Agnes Mulder

Naar boven