32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 638 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om per 1 januari 2021, gezien de recente onderzoeksgegevens over de misstanden in Estland, geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa meer af te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven