32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 634 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er projecten met zon op dak zijn die geen doorgang vinden omdat de verzekeringspremie wordt verdrievoudigd en de initiatiefnemers het project financieel niet langer rondkrijgen;

overwegende dat deze problemen met de verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken een belemmeringen vormen voor de energietransitie en voor inwoners die daaraan mee willen doen;

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de energiecoöperaties over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dakprojecten;

verzoekt de regering, tevens een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de factoren, zoals installatie, dakisolatie en constructie, van zonnepanelen op daken die van invloed zijn op de verzekerbaarheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Harbers

Moorlag

Naar boven