32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van het aandeel biodiesel 43% van onbekende aard en herkomst is, maar wel wordt meegeteld voor de bijmengverplichting;

overwegende dat onduidelijk is hoe het überhaupt kan dat deze onbekende biodiesel mag worden meegeteld voor het behalen van de doelstelling;

verzoekt de regering, de Kamer vóór de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu te informeren over de vraag hoe het kan dat biodiesel van onbekende aard en herkomst mag worden meegeteld voor de bijmengverplichting, en daarbij in te gaan op de wenselijkheid hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven