32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat transparantie op bedrijfsniveau over de herkomst van brandstoffen voor toepassing in het vervoer een noodzakelijke randvoorwaarde is om het naleven van duurzaamheidseisen op basis van feiten te kunnen beoordelen, en om de consument in staat te stellen om op basis daarvan een keuze te maken tussen bedrijven;

verzoekt de regering, bij de wijziging van de Wet milieubeheer wettelijk te borgen dat de aard en herkomst van alle brandstoffen die in het vervoer worden toegepast, op bedrijfsniveau openbaar gemaakt worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Naar boven