32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 556 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 546

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat is afgesproken in het Klimaatakkoord dat in de komende jaren steeds meer huishoudens worden aangesloten op een warmtenet;

overwegende dat de Warmtewet 2.0 een kans is om duurzaamheid, transparantie en concurrentie van warmtenetten te vergroten; constaterende dat in het wetsvoorstel van de Warmtewet 2.0 gekozen wordt voor eeuwigdurende aanwijzing van warmtekavels, wat de concurrentie tussen warmtebedrijven niet bevordert;

verzoekt de regering, de volgende uitgangspunten te integreren in de Warmtewet 2.0:

  • Warmtekavels slechts tijdelijk aanwijzen;

  • Geen aansluiting te verplichten voor de klant.

  • Transparantie in de tarieven door inzicht in werkelijke kosten

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Harbers

Agnes Mulder

Van der Lee

Naar boven