32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 506 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de realisatietermijn van SDE+-projecten met een jaar is verlengd, maar de looptijd van de beschikking niet wordt verlengd;

constaterende dat dit betekent dat hoewel projecten langer de tijd krijgen om gerealiseerd te worden, zij vervolgens in minder looptijd van subsidieverstrekking een rendabele businesscase neer moeten zetten;

verzoekt de regering, projecten de mogelijkheid te bieden om eventuele misgelopen subsidie in te halen door het benutten van de mogelijkheden in de regeling (banking); dit kan tot één jaar na afloop van de in de beschikking vastgestelde subsidieperiode (in de regel vijftien jaar),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Naar boven