32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 505 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de energietransitie baat heeft bij een Warmtewet die een optimale uitrol van warmtenetten faciliteert;

verzoekt de regering, alle maatschappelijke belangen goed in overweging te nemen bij de uitwerking van de voorgenomen Warmtewet alvorens deze naar de Kamer te sturen, en hierbij ook een vergelijking te maken van verschillende marktmodellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Naar boven