32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 459 MOTIE VAN HET LID SIENOT

Voorgesteld 11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat is afgesproken in het Klimaatakkoord dat in de komende jaren steeds meer huishoudens worden aangesloten op een warmtenet;

overwegende dat de Warmtewet 2.0 een kans is om duurzaamheid, transparantie en concurrentie van warmtenetten te vergroten;

constaterende dat in het wetsvoorstel van de Warmtewet 2.0 gekozen wordt voor eeuwigdurende aanwijzing van warmtekavels, wat de concurrentie tussen warmtebedrijven niet bevordert;

verzoekt de regering, de volgende uitgangspunten te integreren in de Warmtewet 2.0:

  • warmtekavels slechts tijdelijk aanwijzen;

  • warmtebesparing als randvoorwaarde;

  • geen aansluiting te verplichten voor de klant,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Naar boven