32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 451 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld 11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een grote diversiteit is aan processen, technieken en organisatievormen voor het aardgasvrij maken van wijken en iedere warmtevoorziening toegespitst wordt op de unieke lokale situatie;

overwegende dat gemeenten de mogelijkheid willen hebben om te kiezen voor open warmtenetten, waarbij een onafhankelijke beheerder kan zorgen voor het netwerk en meerdere aanbieders van warmte dat zouden kunnen gebruiken;

verzoekt de regering, om de diversiteit aan netten te ondersteunen door onafhankelijk netbeheer door een publieke partij op warmtenetten mogelijk te houden in de nieuwe warmtewet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Naar boven