32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 350 MOTIE VAN HET LID YEŞILGÖZ-ZEGERIUS C.S.

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mkb een belangrijke positie inneemt in onze economie;

overwegende dat het van groot belang is dat het mkb helderheid verkrijgt over hoe de klimaatmaatregelen uitwerken voor het mkb;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van de klimaatplannen het mkb te betrekken en bij de uitvoering van klimaatplannen rekening te houden met de specifieke positie van het mkb;

verzoekt de regering tevens, om samen met mkb-organisaties voorlichting te geven hoe mkb-ondernemers effectief en efficiënt de voor hen relevante onderdelen van het akkoord kunnen uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Pieter Heerma

Segers

Jetten

Stoffer

Naar boven