32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 306 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2019

Op 21 december jl. heb ik het ontwerp-Klimaatakkoord aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 32 813, nr. 263). Het ontwerpKlimaatakkoord heeft het kabinet, samen met aanvullende vragen en varianten van het kabinet, gelijktijdig ook ter doorrekening aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Hierbij bied ik uw Kamer de doorrekening aan van het ontwerp-Klimaatakkoord door het PBL en het CPB en de reactie op de aanvullende vragen en varianten van het kabinet.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven