Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332813 nr. 29

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 16 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in Europa altijd heeft gepleit voor het meetellen van Indirect Land Use Change (ILUC) factoren in de CO2-prestatie van biobrandstoffen vanaf 2014;

constaterende dat in het BNC-fiche betreffende de richtlijn Hernieuwbare Energie en de richtlijn Brandstofkwaliteit geen implementatiedatum voor de invoering van ILUC-factoren staat;

verzoekt de regering, te zorgen dat Nederland zich in Europees verband expliciet blijft inzetten voor het meewegen van ILUC-factoren per 1 januari 2014 en dat Nederland daarbij nauwe samenwerking zoekt met eensgezinde lidstaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren