Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 32813 nr. 183

Gepubliceerd op 25 april 2018 16:11

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 183 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 170

Voorgesteld 24 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het PBL in 2014 in het rapport «Kleine kansen- grote gevolgen» beschrijft welke mogelijkheden er zijn om de aantallen slachtoffers te beperken en de maatschappelijke ontwrichting van overstromingen tegen te gaan;

constaterende, dat diverse studies uitwijzen dat er sprake is van een versnelde stijging van de zeespiegel;

constaterende, dat de stijging van de zeespiegel volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het NIOZ en de KNMI kan oplopen tot wel 1,8 meter aan het eind van deze eeuw;

constaterende, dat het Deltaprogramma de eerste inzichten in beeld zal brengen van de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging voor Nederland;

verzoekt de regering, de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart te brengen en mee te nemen in het Deltaprogramma als het KNMI en het IPCC ze als relevant beschouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl