Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832813 nr. 183

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 183 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 170

Voorgesteld 24 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het PBL in 2014 in het rapport «Kleine kansen- grote gevolgen» beschrijft welke mogelijkheden er zijn om de aantallen slachtoffers te beperken en de maatschappelijke ontwrichting van overstromingen tegen te gaan;

constaterende, dat diverse studies uitwijzen dat er sprake is van een versnelde stijging van de zeespiegel;

constaterende, dat de stijging van de zeespiegel volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het NIOZ en de KNMI kan oplopen tot wel 1,8 meter aan het eind van deze eeuw;

constaterende, dat het Deltaprogramma de eerste inzichten in beeld zal brengen van de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging voor Nederland;

verzoekt de regering, de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart te brengen en mee te nemen in het Deltaprogramma als het KNMI en het IPCC ze als relevant beschouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan