Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932805 nr. 62

32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2018

Met deze brief bied ik u drie rapporten aan op het gebied van medische technologie. Het betreft «The future of the medical technology market» en «The role of medical technologies and devices for patient-centred care» (beide van Ecorys), en de «Horizon scan of medical technologies» van het RIVM1.

Ik heb deze rapporten gevraagd met het doel de discussie te voeden over de toekomst van de medische technologiesector in Nederland en bij te dragen aan de beleidsvorming rondom de visie op medische technologie en hulpmiddelen. Mijn inhoudelijk commentaar op deze rapporten stuur ik u in de kamerbrief over de visie op medische technologie en hulpmiddelen die ik uw Kamer eerder heb toegezegd2.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 32 805, nr. 58.