Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-03-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32802-87".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Bestuursrecht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-03-05
Documenttitel Motie van de leden Chakor en Palmen over het aanstellen van een nationaal coördinator voor de versterking van de openbaarheid en de informatiehuishouding van de overheid
Dossiernummer 32802
Dossiertitel Toepassing van de Wet open overheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32802-87
Indiener G. Chakor
Indiener S.T.P.H. Palmen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 87
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-03-06
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toepassing van de Wet open overheid; Motie; Motie van de leden Chakor en Palmen over het aanstellen van een nationaal coördinator voor de versterking van de openbaarheid en de informatiehuishouding van de overheid
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024