Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32802-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-643402
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-12-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Actieplan open overheid 2016-2017
Dossiernummer 32802
Dossiertitel Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur
Identifier kst-32802-21
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 21
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur; Brief regering; Actieplan open overheid 2016-2017
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016