32 801 EHEC-bacterie

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2011

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 25 oktober 2011 is gesproken over de onevenwichtigheden in de schaderegeling naar aanleiding van de EHEC crisis.

Mij is verzocht op deze onevenwichtigheden in de schaderegeling te reageren.

Bij het verzoek van de vaste commissie is een voorbeeld van een tuindersbedrijf bijgesloten, waarin wordt gesteld dat het noodfonds van in totaal € 27 mln. voor een bepaalde groep telers goed heeft uitgepakt, maar dat anderen gedupeerd zijn. Als gevolg van de afspraken binnen de telersvereniging Kompany over het plantschema van de komkommers zouden de betrokken telers € 142 692 misgelopen zijn ten opzichte van collega telers. Afspraken over een dergelijk plantschema worden gemaakt om de klant continu naar behoefte te voorzien van komkommers en te voorkomen dat er de ene periode teveel komkommers zijn en een andere periode te weinig. De gedupeerde telers stellen nu dat zij als gevolg van het plantschema en de onevenwichtigheid van het fonds een aanzienlijk bedrag mislopen.

De schaderegeling EHEC is uitgevoerd als onderdeel van de Gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In deze marktordening spelen de erkende telersverenigingen een centrale rol om de positie van de telers in de markt te versterken. De belangrijkste taak van deze erkende telersverenigingen is de verkoop van alle producten van hun aangesloten leden tegen een zo hoog mogelijke prijs. Ter ondersteuning van deze taak kunnen de telersverenigingen maatregelen treffen die – mits ze opgenomen zijn in een goedgekeurd «Operationeel Programma» – financieel ondersteund kunnen worden door de Europese Unie. Deze maatregelen kunnen ook gericht zijn op het voorkomen en beheren van crisissituaties in de afzet. Dat geldt zowel voor de maatregelen inzake planning van de productie als voor maatregelen gericht op het uit de markt nemen van product of voorkomen dat product op de markt komt. De telersvereniging stelt deze maatregelen vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan door de leden. Dat gold ook voor de maatregelen in het kader van het EHEC noodfonds.

Maatregelen in het kader van het noodfonds komen inderdaad maximaal tot 30 juni 2011 in aanmerking voor een vergoeding van 100% uit EU-fondsen, zoals ik uw Kamer ook eerder al meldde (TK 21 501-32, nr. 504). Het staat telersverenigingen echter vrij om binnen de kaders van hun reguliere «Operationeel Programma» ook na die datum crisismaatregelen op te nemen en te vergoeden met 50% cofinanciering van de Europese Unie.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven