32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief»)

Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2014

Bijgaand treft u aan, zoals aangekondigd in de brief over het uitstel van de Autobrief 2.0 (Kamerstuk 32 800, nr. 23), de aan uw Kamer toegezegde evaluatie van de autogerelateerde belastingen1. Deze evaluatie is in opdracht van het Ministerie van Financiën uitgevoerd door het onderzoeksconsortium Policy Research Corporation en TNO.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven