Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 389

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 389 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2019

Op 16 juli 2018 heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om vanaf 1 juni 2019 de rotavirusvaccinatie aan te bieden aan kinderen die te vroeg zijn geboren, een laag geboortegewicht hebben of een andere medische indicatie1. De Gezondheidsraad heeft in 2017 geadviseerd om in ieder geval deze groepen te vaccineren tegen rotavirus.

Het RIVM is in de zomer van 2018 begonnen met het opstellen van een implementatieplan. Bij het implementatietraject zijn ook de kinderartsen en jeugdgezondheidszorg betrokken. Gedurende het traject is gebleken dat er meer tijd nodig is om te onderzoeken hoe de vaccinatie op een veilige en verantwoorde manier aangeboden kan worden aan alle kinderen die tot een van de risicogroepen behoren. Het gaat hierbij onder andere om onderzoek naar het aanpassen van ICT-systemen voor de indicatiestelling, de registratie van de vaccinatie en het delen van deze informatie met de betrokken organisaties. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft daarnaast aangegeven dat zij meer tijd nodig heeft voor de personele organisatie, omdat kinderen met complexe medische aandoeningen vaak veel verschillende medische specialisten zien.

Samen met de betrokken organisaties werk ik aan een oplossing. Ik verwacht u na de zomer te kunnen informeren over het verdere traject.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Kamerstuk 32 793, nr. 321.