32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S.

Voorgesteld 17 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de veiligheid van de gegevens van de overheid van groot belang is voor de samenleving;

overwegende, dat de veiligheid als gevolg van wetgeving in andere landen nu niet kan worden gegarandeerd;

roept de regering op in Europees verband aan te dringen op een gezamenlijke regeling voor de bescherming van gegevens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Van Raak

Van Toorenburg

Recourt

Naar boven