Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232761 nr. 37

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID ELISSEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de definitie van persoonsgegevens de kern vormt van de nieuwe verordening en de richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens, te weten COM(2012) 10 en COM(2012) 11), en dat deze zorgvuldig tot stand zal moeten komen;

verzoekt de regering, om in toekomstige wet- en regelgeving, van welke aard dan ook en op welk niveau dan ook, zorg te dragen voor het hanteren van een eenduidige definitie van persoonsgegevens, waarbij deze gegevens omvat op basis waarvan een persoon geïdentificeerd of van anderen onderscheiden kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Van Toorenburg

Recourt

Berndsen

Gesthuizen