32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID RECOURT

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het College bescherming persoonsgegevens krachtiger instrumenten nodig heeft om daadkrachtig op te treden;

overwegende, dat meerdere keren in de Kamer gesproken is over de noodzaak om het college een boetebevoegdheid te geven;

constaterende, dat de Europese commissie privacywetgeving heeft voorgesteld, waarin een boetebevoegdheid voor de nationale toezichthouder is opgenomen;

van mening, dat dit proces vele jaren kan duren waardoor het college te lang moet wachten op deze noodzakelijke boetebevoegdheid;

roept de regering op met enig spoed de boetebevoegdheid voor het College bescherming persoonsgegevens (wettelijk) mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Naar boven