32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN RAJKOWSKI

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het privéadres van zelfstandigen openbaar in te zien is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

van mening dat dit door veel zelfstandigen als ongewenst wordt ervaren;

verzoekt de regering met een uitgewerkt voorstel voor een opt-in te komen, zodat zelfstandigen zelf kunnen besluiten of hun privéadres openbaar wordt bij de Kamer van Koophandel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann

Rajkowski

Naar boven