32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID ELISSEN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorstellen voor EU-wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens (COM(2012) 9, COM(2012) 10, en COM(2012) 11) gevolgen zullen hebben voor de privacy van alle Europese burgers;

overwegende, dat deze in ontwikkeling zijnde EU-wetgeving, en dan specifiek de richtlijn, momenteel voorziet in een lager beschermingsniveau van privacy dan in Nederland van kracht is;

overwegende, dat Nederland na invoering geen aanpassingen aan boven- of ondergrenzen kan doorvoeren en relatief weinig beleidsvrije ruimte heeft;

verzoekt de regering tegen de EU-wetgeving bescherming persoonsgegevens te stemmen indien hiermee een lager beschermingsniveau van persoonsgegevens en/of de privacy wordt bereikt dan Nederland zonder de invoering van deze wetgeving heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Naar boven