32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 193 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 185

Voorgesteld 8 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het AVG-rapport «Onderzoek Naleving Algemene verordening gegevensbescherming experimenteeromgeving Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)» in aanbeveling 2 stelt dat de Catalogus Nationale Operaties 2018 geüpdatet moet worden, met daarin een omschrijving van de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mogelijkheden van de krijgsmacht op het gebied van information manoeuvre en andere militaire analysecapaciteit;

overwegende dat niet de krijgsmacht maar de inlichtingendiensten belast zijn met het vergaren van inlichtingen in en binnen- en buitenland;

verzoekt de regering, aanbeveling 2 van de functionaris gegevensbescherming niet uit te voeren totdat het onafhankelijk onderzoek is afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Leijten

Kuzu

Naar boven