32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 188 MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S.

Voorgesteld 26 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het niet aan de krijgsmacht is om zonder adequate juridische basis in actie te komen;

indachtig de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de onrechtmatige activiteiten van het Land Information Manoeuvre Centre;

verzoekt de regering, de positie van juridische experts binnen Defensie te versterken en zeker te stellen dat zij de Defensietop en politieke leiding tijdig van onrechtmatige activiteiten op de hoogte kunnen stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Boswijk

Belhaj

Leijten

Kathmann

Stoffer

Van Meijeren

Naar boven