32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 186 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld 26 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onderliggende doel van het LIMC niet duidelijk was;

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek in te stellen waarin specifiek wordt onderzocht hoe de besluitvorming rond zowel het oprichten als de uitvoering van de taken van het LIMC is verlopen, en daarbij de militair-juridische context van het LIMC in relatie tot de kerntaken van de krijgsmacht mee te nemen;

verzoekt de regering, daarbij lessen te trekken voor de toekomst en alle activiteiten van het LIMC tijdens het onderzoek op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Stoffer

Boswijk

Kuzu

Van Wijngaarden

Naar boven