32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 185 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld 26 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het AVG-rapport «Onderzoek naleving Algemene verordening gegevensbescherming experimenteeromgeving Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)» in aanbeveling 2 stelt dat de Catalogus Nationale Operaties 2018 geüpdatet moet worden;

overwegende dat niet de krijgsmacht maar de inlichtingendiensten belast zijn met het vergaren van inlichtingen in binnen- en buitenland;

verzoekt de regering, aanbeveling 2 van de functionaris gegevensbescherming niet uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Leijten

Kuzu

Naar boven