Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932761 nr. 140

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 140 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 25 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in enkele tientallen gemeentes gewerkt wordt met wifitracking, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens juist heeft verklaard dat het gebruik van wifitracking bijna nooit is toegestaan;

verzoekt de regering, duidelijk te maken op grond waarvan wifitracking is toegestaan, dit actief te delen met gemeentes en bedrijfsleven en in geval van overtreding van deze regels erop aan te dringen dat gemeentes stoppen met wifitracking.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Buitenweg

Verhoeven