Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932761 nr. 139

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 25 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek en cijfermatige gegevens blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens voor het goed kunnen uitoefenen van haar taken meer budget nodig heeft dan zij nu krijgt;

verzoekt de regering, inzicht te bieden in de taakuitbreiding en groeiscenario's van de Autoriteit Persoonsgegevens, het voorziene groeipad dat de Minister voor ogen heeft, zo nodig een verklaring te geven voor dit eventuele verschil en dit voor Prinsjesdag aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen