Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932761 nr. 138

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 138 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG

Voorgesteld 25 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet het onaanvaardbaar en potentieel discriminerend vindt als bedrijven besluiten tot het niet leveren van goederen en diensten aan groepen mensen op basis van algoritmen en zonder tussenkomst van personen;

overwegende dat het kabinet het wel mogelijk acht dat op basis van algoritmen sommige groepen mensen gevraagd wordt om aanvullende informatie voordat bedrijven besluiten tot levering van goederen of diensten;

overwegende dat deze extra horde een vorm van indirecte discriminatie kan opleveren;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe indirecte discriminatie bij de levering van goederen en diensten via besluitvorming waar algoritmen een dominante rol spelen, kan worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg