Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732761 nr. 106

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat te vaak sprake is van datalekken bij publieke en semipublieke instellingen die over gevoelige informatie van burgers beschikken;

verzoekt de regering, het Nationaal Cyber Security Centrum een actieve rol te geven bij databeveiliging in de publieke en semipublieke sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven