Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732761 nr. 105

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN OOSENBRUG

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat versleuteling van internetverkeer essentieel is voor onze veiligheid, bijvoorbeeld voor internetbankieren, het versturen van berichten of het beveiligen van bedrijfsgeheimen;

overwegende dat het verzwakken van encryptie niet alleen onze opsporingsdiensten, maar ook buitenlandse mogendheden en criminelen toegang verschaft tot data van alle gebruikers en daarmee het internet en het digitale communicatieverkeer voor alle burgers en bedrijven onveilig maakt;

verzoekt de regering, het standpunt van afgelopen januari over het niet verzwakken van encryptiesoftware onverkort te handhaven;

verzoekt de regering voorts, dit standpunt internationaal en binnen de EU actief uit te blijven dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Oosenbrug