Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232761 nr. 10

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S.

Voorgesteld 17 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat aanbieders van sociale netwerken en mediasites op grond van artikel 5 van de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) toestemming van ouders nodig hebben om persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar openbaar te maken;

constaterende, dat sociale netwerken en mediasites ouders nog te vaak niet expliciet om die toestemming vragen;

van mening, dat de overheid moet ingrijpen ter bescherming van kinderen en ter ondersteuning van ouders;

roept de regering op de aanbieders van sociale netwerken en mediasites te wijzen op hun plicht om ouders expliciet om toestemming te vragen voordat zij gegevens van minderjarigen (onder de 16 jaar) openbaar maken, en in overleg met de aanbieders van sociale netwerken en mediasites te komen tot voorstellen voor de wijze waarop deze toestemming gevraagd zal worden;

roept de regering tevens op om in overleg met het College bescherming persoonsgegevens te komen tot betere handhaving van artikel 5 Wbp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Van Raak

Van Toorenburg