Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432757 nr. 93

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2014

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de onderwerpen verbetering kwaliteitsborging in de bouw (Kamerstuk 32 757, nr. 94), het ERB-rapport «Erkende technische oplossingen (Kamerstuk 32 757, nr. 95)» en de aanpak van knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk(Kamerstuk 33 118, nr. 12). Deze vragen zijn ingezonden op 13 maart 2014.

Tevens zend ik u hierbij het recent opgeleverde rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) van het onderzoek naar voorbeelden uit het buitenland ter versterking van vraaggericht bouwen door de bouwsector dat ik heb laten uitvoeren in het kader van de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw1.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.