Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132733 nr. 36

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2011

De vaste commissie voor Defensie heeft mij op 23 juni jl. verzocht om informatie over het tijdstip waarop de Kamer zal worden ingelicht over de toekomst van het vastgoed van Defensie (verzoek met kenmerk 2011Z13771/2011D33912).

Zoals ik heb uiteengezet tijdens het notaoverleg van 6 juni jl. over de beleidsbrief (Kamerstuk 32 733, nr. 31) zal voorafgaand aan het Strategisch Vastgoedplan als eerste stap een plan op hoofdlijnen worden vastgesteld. Ik zal de Kamer in augustus informeren over dit Integraal Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen