Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201132723 nr. B

32 723 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend

B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2011

Bij brief van 28 januari 2011 heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn voornemen om een spoedwetsvoorstel voor te bereiden ter zelfstandige regeling van de verhoging van de leeftijdsgrens voor ontslag van rechtswege van gerechtsdeurwaarders (Kamerstukken I 2010/11, 32 250, C). Met dit spoedwetsvoorstel vervalt de noodzaak van inwerkingtreding van het bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt op uiterlijk 15 juli 2011, en daarmee, conform uw wens, de noodzaak tot voortijdige behandeling (Kamerstukken I 2010/11, 32 250).

Op donderdag 28 april 2011 is dit spoedwetsvoorstel als hamerstuk in de Tweede Kamer aangenomen (wetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend (Kamerstukken II 2010/11, 32 723). Eerdaags zal het spoedwetsvoorstel bij uw Kamer worden ingediend.

Tegen deze achtergrond ben ik u zeer erkentelijk, indien uw Kamer de behandeling van het spoedwetsvoorstel spoedig ter hand zou willen nemen en zo mogelijk vóór eind juni zou willen afronden.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven