Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32716-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-07-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Bewegingen op de hybride markt
Dossiernummer 32716
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
Identifier kst-32716-30
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 30
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA); Brief regering; Bewegingen op de hybride markt
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018