Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32716-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de in de brief van de Stichting De Ombudsman geconstateerde knelpunten bij de uitvoering van de Wet WIA
Dossiernummer 32716
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
Identifier kst-32716-14
Indiener P. de Krom
Ondernummer 14
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA); Brief regering; Reactie op de in de brief van de Stichting De Ombudsman geconstateerde knelpunten bij de uitvoering van de Wet WIA
Uitgiftedatum 2011-09-09
Vergaderjaar 2010-2011