Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32710-XV-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-05-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag (blanco)
Dossiernummer 32710-XV
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010
Identifier kst-32710-XV-5
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 5
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010 ; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag (blanco)
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2010-2011