Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32710-VI-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-05-17
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Rapport bij het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
Dossiernummer 32710-VI
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010
Identifier kst-32710-VI-2
Indiener S.J. Stuiveling
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010 ; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport bij het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2010-2011