Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32707-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-172087
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op onderzoek Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor
Dossiernummer 32707
Dossiertitel Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor
Identifier kst-32707-16
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 16
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor; Brief regering; Kabinetsreactie op onderzoek Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012