Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432670 nr. 77

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 1 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zwarte zee-eend zich in de kuststrook van de Noordzee heeft gevestigd;

constaterende dat vissers, door de dreiging die van de bescherming van habitats en soorten uitgaat, zoals onder andere de zwarte eend, en de daaraan gekoppelde sluitingen voor de garnalenvisserij, zich grote zorgen maken over hun toekomst;

verzoekt de regering, de beschermde zones als gevolg van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, te evalueren met het oog op de sociaaleconomische impact van het sluiten van grote delen van de Noordzee voor vissers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts