Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032670 nr. 191

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 191 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 186

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de agrarische sector kansen ziet voor emissiereductie door meer beweiding, beluchting en verdunning van mest, minder kunstmestgebruik en minder stikstof in het voer, en benutting daarvan bij toepassing van de instrumenten interne en externe saldering;

verzoekt de regering, te voorkomen dat inzet op sanering ten koste gaat van inzet op emissiereductie door techniek- en managementmaatregelen;

verzoekt de regering, in te zetten op snelle erkenning van reductiemethoden, ook van managementmaatregelen, op financiële ondersteuning en op benutting van deze methoden bij toepassing van de instrumenten interne en externe saldering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop