Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432648 nr. 5

32 648 Toezicht op afstand – de relatie tussen de Minister van Financiën en de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2014

Bij brief van 18 december 2012 heb ik u het «Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten» toegestuurd.1 Dit arrangement is aan de actualiteit aangepast. De belangrijkste veranderingen komen voort uit het besluit om beide toezichthouders onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen.

Het aangepaste arrangement treft u bijgaand aan2.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstuk 32 648, nr. 4.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer