Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2024 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32645-H".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-02-01
Documenttitel Brief van de minister voor K&E over stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales
Dossiernummer 32645
Dossiertitel Kernenergie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32645-H
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer H
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1125947
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-02-05
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kernenergie; Brief van de minister voor K&E over stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2023-2024