32 645 Kernenergie

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2017

In een brief van 21 april jl. (Kamerstuk 32 645, nr. 85) heb ik u laten weten dat ik in september 2017 over zou gaan tot predistributie van jodiumtabletten per post.

In overleg met betrokken partners heb ik besloten om die distributie een maand uit te stellen, naar oktober 2017. Het is dan beter mogelijk voor alle betrokken partners om de communicatiestrategie goed vorm te geven en vragen vanuit de samenleving te beantwoorden.

Bijgaand treft u als bijlagen1 aan:

  • de informatiefolder ter zake

  • de brieven die ik over dit onderwerp naar de burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio’s heb gestuurd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven