Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32637-V".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Ondernemen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-04-17
Documenttitel Brief van de minister van EZK over Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de subsidiemodule BMKB
Dossiernummer 32637
Dossiertitel Bedrijfslevenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32637-V
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer V
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1087324
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bedrijfslevenbeleid; Brief van de minister van EZK over Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de subsidiemodule BMKB
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023