32 627 Glastuinbouw

Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2011

De commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij verzocht te reageren op het visiedocument toekomst van de glastuinbouw en over importcontroles op hoog risico producten (2010Z18217/2010D48962).

Maandag 10 januari 2011 heb ik het manifest «De consument centraal» in ontvangst genomen. Na de slechte prijsvorming van glasgroenten in het jaar 2009 hebben tien partijen in de groenten- en fruitketen (telers, telersverenigingen en handelaren) de handen ineen geslagen en dit manifest opgesteld. Op basis van een interne en externe analyse hebben deze tien partijen drie bouwstenen genoemd ter versterking van de afzet, namelijk:

  • 1. opvoeren van de consolidatie; samen groter worden/wederzijdse participaties;

  • 2. versterken en professionaliseren van de ketensamenwerking;

  • 3. ontwikkelen en vermarkten van meer onderscheidende producten en concepten.

Deze bouwstenen zijn verder uitgewerkt in tien actiepunten en het initiatief voor de uitwerking van die actiepunten is bij de groenten- en fruitketen belegd. Ik ben verheugd dat de keten zelf het initiatief hiervoor neemt omdat de afzet primair ook door de keten moet worden opgepakt. Waar mogelijk, nodig en gewenst zal ik de uitwerking van het manifest aanmoedigen. Het manifest kan in mijn ogen ook dienen als één van de bouwstenen voor het topgebied tuinbouw en uitgangsmateriaal.

Wat betreft de importcontroles kan ik u melden dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport u hier per seperate brief over zal berichten.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven